Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.), zapisując się na Newsletter, wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-380) przy ul. Kruczkowskiego 8 dla potrzeb wysyłania elektronicznego Newslettera oraz innych informacji handlowych i ofert marketingowych za pośrednictwem serwisu informacyjnego www.amron.pl. Dane będą wykorzystane wyłącznie do przekazywania informacji na temat działań Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o. i nie zostaną udostępnione podmiotom trzecim.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do wglądu, poprawiania oraz usunięcia podanych danych osobowych. Dane te przekazuje Pani/ Pan dobrowolnie.